RSS | Archive | Random

JOSE


Jose Protacio Mercado Rizal y Alonzo Realonda


Hunyo 19, 1861- Disyembre 30, 1896 . Calamba, Laguna.

Ateneo Municipal de Manila . University of Santo Tomas . Universidad Central de Madrid . University of Paris . Ruprecht Karl University of Heidelberg

La Solidaridad . La Liga Filipina

PAMILYA RIZAL

""
28 August 10

Ang Kabataan ni Moy Mercado

     Noong si Rizal ay musmos pa mahilig siyang lumabas ng bahay upang tanawin ang mga ibon na lumilipad sa langit. Siya ay madasalin na bata dahil lagi siyang nagdadasal ng angelus dahil noong ikatlong taon niya ay nagdadasal na siya kasama ang kanyang pamilya. Mahilig rin siyang kwentuhan ng kanyang yaya tungkol sa mga aswang, nuno, at tikbalang na naging dahilan ng pagkahilig niya sa mga kwentong bayan. Ang hindi niya makakalimutan na kwento ay ang kwento ng ina niyang tungkol sa mga gamu-gamo. Ang pinaka-una niyang kalungkutan ay noong namatay ang nakababata niyang kapatid na si Concepcion. Bata pa lamang si Rizal ay talentado na siya. Siya ay marunong gumawa ng imahen mula sa putik. Hilig din niyang magsulat ng mga tula. Noong ika-walong taong gulang niya ay isinulat niya ang tulang Sa Aking mga Kabata na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kaniyang sariling wika. Naisulat din niya ang dramang nakaukol sa kapistahan ng Calamba at ito ay binili sa kaniya ng gobernadorcillo ng Paete, Laguna.

     Namana ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa kalayaan, paghahangad sa paglalakbay at katapangan mula sa kanyang mga ninunong Malayo. Ang kanyang pagiging seryoso, matipid, matiyaga at ma-alagain sa mga bata ay namana niya sa mga ninuno niyang Tsino. Ang kapinuhan naman niya sa pagkilos at kanipisan niya sa insult ay namana niya sa ninunong Espanyol niya. Sa kanyang ama naman ay namana niya ang pagiging matiyaga sa trabaho, paggalang sa sarili, at pagkakaroon ng malayang pag-iisip. Sa ina naman niya namana ang pagiging mahilig sa sining at panitikan. Sa mga kapatid naman niyang babae natutunan ang paggalang sa mga kababaihan. Kay Padre Leoncio Lopez naman niya natutunan mahalin ang malaiskolar at pilosopikal na pag-iisip.

Themed by Hunson. Originally by Josh